Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy:
 

1) administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest
STOWARZYSZENIE OGRODOWE
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY im. „Żwirki i Wigury”
w ELBLĄGU
z siedzibą w Elblągu ul. Skrzydlatej b/n, 82-300 Elbląg,
skrytka pocztowa nr 38 82-310 Elbląg 2
;

2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest art.6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;

3) monitoring służy zabezpieczeniu biura wraz z przyległym terenem, dobra działkowców oraz do kontroli czystości na ogrodzie;

4) zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora;

5) swoje prawa, osoba zarejestrowana przez system monitoringu, może realizować przez zgłoszenie żądania osobiście, za pomocą telefonu pod nr 698 700 439 lub e-mailem prezes@rod-zwirkiiwigury.elblag.pl.

Skip to content