Władze ROD

ZARZĄD:
Prezes – Kazimierz Beszczyński
Pasja informatyki

Vice-Prezes – Jan Borysławski
Skarbnik – Elżbieta Franc
Sekretarz – Monika Sochacka
Członek Rady – Jarosław Springer

KOMISJA REWIZYJNA:
Ryszard Jarosz – przewodniczący
Bogusław Kawałkowski
Mirosław Pietruszka

Skip to content