Inwestycje i remonty

Informacje o aktualnie prowadzonych i zrealizowanych inwestycjach. Uchwalane są one na Walnym Zebraniu.

Poniżej przedstawiony został aktualny status planowanych i zrealizowanych remontów.

2022 r.

  • Gromadzenie dokumentacji potrzebnej do wykonania studni głębinowej.

2020-2021 r.

  • Zakończono i rozliczono inwestycję elektryfikacji ogrodu (teren A);Modernizacja świetlicy;
  • Modernizacja pomieszczenia po byłej kotłowni;
  • Wymiana hydrantów przeciwpożarowych;
  • Budowa i zabudowa terenów przeznaczonych do zbiórki odpadów segregowanych;
  • Rozbudowa monitoringu;
  • Czyszczenie i poszerzenie rowów melioracyjnych.

2019 r.

  • Wyremontowano biuro, wyposażono w meble i niezbędny sprzęt;
  • Zmodernizowano i wyremontowano pomieszczenia kuchni i zaplecza, wyposażono w niezbędne meble i sprzęt.
Skip to content