Zrobione : wawryn2@o2.pl

Skontaktuj się z nami

prezes@rod-zwirkiiwigury.elblag.pl

tel. 698 700 439

Ul. Skrzydlata b/n

Elbląg 82-310

Wzory dokumentów

 

 

 • Odznaczenia:

Zasady przyznawania odznaczenia – „Za zasługi dla ROD” – zobacz

Zasady przyznawania i wniosek – „Zasłużony działkowiec” – zobacz

Zasady przyznawania i wniosek – „Za zasługi dla PZD” – zobacz

Srebrna odznaka „Zasłużony Działkowiec” – wniosek – zobacz

 

 

 • Dla działkowców:

 

Umowa przeniesienia prawa do działki POBIERZ umowę

Umowa dzierżawy działkowej – wersja .docx (pobierz)

wniosek działkowca o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki – Pobierz wniosek

deklaracja członkowska

oświadczenie o wstapieniu w prawa do działki po zmarłum współmałżonku

wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu

wniosek małżonka o ustanowienie prawa do działki

 ZAMIANA DZIAŁEK

 

 

 • Dla zarządów:

formularze na podatek rolny i od nieruchomości

wykaz nowych działkowców

umowa dzierżawy działkowej

uchwała zarządu ROD w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki

uchwała zarządu ROD w sprawie ustanowienia prawa do działki

uchwała zarządu ROD w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD

Oświadczenie Zarządu ROD o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki – Pobierz oświadczenie

Oświadczenie Zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki – POBIERZ oświadczenie

ankieta członka zarządu ROD

Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej, wezwania, upomnienia  i INNE DRUKI

Pismo w sprawie uzyskania informacji o ewent. zgonie działkowca

 
 
 

 

 • DOTACJE I INWESTYCJE:

I. Omówienie głównych obowiązujących przepisów prawnych dotyczących prowadzenia inwestycji i remontów w ROD

Dz.U. 2014 poz. 40 –Ustawa  z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. (Dz. U. 2014, poz. 40)

Art.17 Określa możliwość uzyskania dotacji celowej od gminy na budowę lub modernizację  infrastruktury  ogrodowej,

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

 • Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
 • Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
 • Budowa i oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych
 • Utrzymanie obiektów budowlanych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Wszelkie wymagania jakie muszą spełniać obiekty budowlane
 • Miejsca gromadzenia odpadów stałych
 • Uzbrojenie działki
 • Studnie
 • Zbiorniki na nieczystości ciekłe
 • Ogrodzenia

Statut Polskiego Związku Działkowców uchwalony przez XII Krajowego Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dn. 2 lipca 2015 r.

 • Kompetencje zarządu ROD

 

Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dn.01 października 2015r. – Zagospodarowanie ROD – Infrastruktura ogrodowa.

 

Uchwała nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dn. 1 października 2015r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w  rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców

 

 

Uchwała Nr 255/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych z krajowego i okręgowego Funduszu Rozwoju ROD

 

Uchwała Nr 451/2016 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD nr 255/2015 z dnia 1 października 2015 w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych z krajowego i okręgowego Funduszu Rozwoju ROD

 

Uchwała nr. 300/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie zasad udzielania przez Prezydium Okręgowych Zarządów PZD zgody Zarządom  ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu

 

Uchwała OZM PZD w sprawie przyjęcia Regulaminu kryteriów udzielania i rozliczania dotacji z Funduszu Rozwoju ROD  oraz opiniowania wniosków o dotację z Krajowego Funduszu Rozwoju ROD

 

Regulamin udzielania dotacji OZM PZD

 

II. Komplet dokumentów związanych z realizacją inwestycji (składanych do OZM do 14 dni po walnym zebraniu)

Harmonogram prowadzenia inwestycji i remontów w ROD

 

III. Komplet dokumentów potrzebnych do uzyskania dotacji z OZM PZD

 

IV. Komplet dokumentów  w sprawie pozyskania środków z funduszy KR PZD

 

 

 

 

Wzory dokumentów

11 marca 2020