Szanowi Działkowicze !

Przypominamy, że większość odpadów zielonych powinna być umieszczana w kompostownikach, które zgodnie z regulaminem powinna posiadać każda działka. W ubiegłym roku została znowelizowana ustawa o gospodarowaniu i składowaniu odpadów, która weszła w życie w tym roku. Zakłada ona m.in. odpowiedzialność zbiorową za nieprawidłowe segregowanie i składowanie odpadów, a co za tym idzie kary finansowe. Jeżeli w poszczególnych kontenerach będą znajdowały się odpady, które nie powinny się tam znaleźć będą nakładane kary finansowe sięgające trzykrotnej opłaty.

Na terenie ROD jest OBOWIĄZEK SEGREGACJI śmieci.

W tym celu wystawione zostały pojemniki na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz pojemniki na odpady zmieszane. Wyrzucamy tam wszystko co nie podlega segregacji z wyjątkiem odpadów takich jak żarówki, baterie, gruz, odpady zielone, gałęzie, zużyty sprzęt elektroniczny, resztki farb, rozpuszczalników, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo – budowlane.

Jako zarząd, ale również jako działkowicze, apelujemy, aby zwracać uwagę na działkowców, dla których nie ma żadnych norm i zasad narażając Nas wszystkich na dodatkowe koszty.  Nie zostawiajmy również śmieci obok kontenerów jeżeli są pełne. Musimy mieć świadomość, że nie tylko działka jest dla nas najważniejsza, ale również cały ogród musimy traktować jako dobro wspólne.

Zarząd ROD

Poniżej przedstawiamy tylko kilka z wielu zaniedbań, za które wszyscy musimy ponosić ogromne koszty.

Skip to content