Zrobione : wawryn2@o2.pl

Skontaktuj się z nami

prezes@rod-zwirkiiwigury.elblag.pl

tel. 698 700 439

Ul. Skrzydlata b/n

Elbląg 82-310

12 marca 2020
Szanowni Działkowcy! Zarząd ROD im. „Żwirki i Wigury" w Elblągu podaje do wiadomości, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym RODO. To rozporządzenie definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przez każdy podmiot je przetwarzający. W celu przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych (dalej: „dane“ ) w związku z posiadaniem prawa do działki w ROD potwierdzonym przez Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe (PZD) lub członkostwem w PZD, zawiadamiamy, że administratorem danych jest PZD, w którego imieniu obowiązki dotyczące tych danych realizuje zarząd ROD. Jeżeli dane są przetwarzane w innej jednostce PZD, np. okręgu tub jednostce krajowej, obowiązki z tym związane realizuje okręgowy zarząd lub Krajowy Zarząd PZD ( ich adresy są dostępne na http://www.pzd.pl zakładka „ Kontakt”). Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy dzierżawy działkowej (dalej- .,umowa” ) i prowadzenie ROD ; w przypadku członków PZD, również realizacja stosunku członkostwa w PZD (dalej „członkostwo”) Podstawą prawną przetwarzania danych jest a rt. 6 ust.4 lit. b), c), d) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony
RODO